Directe toegankelijkheid

Geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut

Vanaf 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbriefje meer nodig van een huisarts voor een bezoek aan de fysiotherapeut. De minister van VWS heeft hiertoe besloten, omdat rechtstreekse toegang de keuzevrijheid van patiënten vergroot. De patiënt die rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaat, wordt eerst door de fysiotherapeut beoordeeld. Door middel van een screening bepaalt de fysiotherapeut of u aan het juiste adres bent, of dat u moet worden doorgestuurd naar een collega, arts of specialist.

Screening is een proces dat de fysiotherapeut leidt tot de beslissing of verder fysiotherapeutisch onderzoek geïndiceerd is. Bij screenen wordt door middel van gerichte vragen, tests of andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de individuele fysiotherapeut vallend patroon van tekens en/of symptomen.

Door Directe Toegankelijkheid kunnen patiënten vaak sneller worden geholpen, wat in veel gevallen leidt tot sneller herstel.

Ter voorbereiding op de rechtstreekse toegang, hebben registerfysiotherapeuten een verplichte scholing gevolgd en zijn protocollen opgesteld. De fysiotherapeut blijft de huisarts informeren over behandelingen. De huisarts houdt dus een centrale rol in de coördinatie van de zorg van patiënten. Rechtstreekse toegang wordt door praktisch alle zorgverzekeraars volledig vergoed.

Op http://www.fysiotherapie.nl/ staat vermeld op welke wijze de verschillende zorgverzekeraars rechtstreekse toegang ondersteunen.