Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen klachten of belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven. Ze kunnen daarnaast ook nog te kampen hebben met een bepaald ziektebeeld zoals de ziekte van Parkinson, dementie of een CVA(beroerte). Deze ouderen kunnen terecht bij een geriatriefysiotherapeut, die gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen met een complexe gezondheidsproblematiek. Oefentherapie wordt vaak als middel ingezet en is gericht op het herwinnen van de mobiliteit en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers onder andere over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Deze fysiotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie(NVFG). Ook in onze praktijk kunt u terecht voor geriatrische fysiotherapie. Neem bij vragen gerust contact op!