Kinderfysiotherapie

In onze praktijk is kinderfysiotherapie “De Kikkersprong” gevestigd. De kinderfysiotherapeute is gespecialiseerd in bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Zij observeert, onderzoekt, behandelt en geeft ook voorlichting en advies.

De behandeling is er op gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Daardoor levert kinderfysiotherapie een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in de fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.
Kinderen kunnen problemen hebben in hun bewegend functioneren als gevolg van medische aandoeningen, maar deze kunnen ook samenhangen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van cognitie, taal, sociale interactie of met omgevingsgebonden factoren.

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapeutische behandelingen:

 • Motorische / mentale ontwikkelingsachterstand;
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding;
 • Pré- / dysmature kind; te vroeg geborene;
 • Orthopedische afwijkingen;
 • Neurologische aandoeningen;
 • Sensomotorische problemen;
 • Houdingsproblemen;
 • Ademhalingsproblematiek;
 • Schrijfproblemen;
 • Jeugdreuma;
 • Meer informatie op http://www.kikkersprongfysio.nl/

Deze indicaties kunnen deel uitmaken van acute problemen of van chronische ziekten en aandoeningen.