Tarieven verzekeringen

Raadpleeg bij aanvang van de behandeling uw verzekeraar en/of uw behandelaar.

De tarieven voor fysiotherapie, manuele therapie en kinderfysiotherapie, enz. worden niet meer vastgesteld door CTG (Centraal Overleg Tarieven). Dit houdt in dat de tarieven vrij zijn.

Onze praktijk echter heeft met alle zorgverzekeraars van Nederland een overeenkomst gesloten om die tarieven te hanteren, die de betreffende zorgverzekeraars hebben voorgesteld. Dit houdt dus in dat u nooit bij hoeft te betalen voor behandelingen waarvoor u aanvullend verzekerd bent. Paramedische behandelingen zoals fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie, acupunctuur, enz., vallen allemaal onder de Aanvullende Verzekering. De kosten voor fysiotherapie die niet door de aanvullende verzekering gedekt worden zoals bij chronische indicaties tellen mee voor het in 2008 ingevoerde eigen risico.

Voor behandelingen bij chronische indicaties (deze aandoeningen zijn wettelijk vastgelegd) verandert er niets. Chronische indicaties vallen niet onder de Aanvullende Verzekering, maar onder de Basisverzekering. Behandeling voor chronische indicaties worden dus altijd vergoed (voor een lijst van chronische indicaties: zie hieronder). De meeste zorgverzekeraars vragen dan wel om een verwijzing van arts of specialist. Fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck/Cesar bij kinderen valt onder de Basisverzekering met een maximum van 18 keer. Daarna vallen de behandelingen onder de Aanvullende Verzekering. Behandeling van chronische aandoeningen valt onder dezelfde regels als bij volwassenen en wordt altijd vergoed uit de Basisverzekering, met uitzondering van de eerste 20 behandelingen. Deze worden vergoed vanuit de Aanvullende Verzekering als u hier voldoende voor verzekerd bent.

De tarieven van vergoedingen zijn voor elke verzekering anders.

Is uw aandoening chronisch?
“Lijst Borst” voor fysio- en oefentherapeutische behandelingen. Hieronder vindt u de lijst Borst voor fysio- en oefentherapeutische behandeling. De wetgever heeft bepaald welke behandelingen onder bepaald voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding volgens een chronische code. Let op : Niet alle chronische aandoeningen hebben een chronische code. Die aandoeningen die géén chronische code hebben worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en wel voor zover u ervoor verzekerd bent. Komt uw aandoening voor in de onderstaande lijst, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering (behalve als expliciet vermeld is dat het géén chronische code is). Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat een arts of specialist de diagnose heeft gesteld. De meeste zorgverzekeraars vragen om een specifieke aanvraag “chronische aandoening”.

Klik hier voor de chronisch lijst.